Cenník

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:
Provízia realitnej kancelárie KOŠICE REAL, s. r. o. sa pohybuje v rozmedzí od 3% do 7% z predajnej ceny nehnuteľnosti ( min. 1.000,- EUR ), je stanovená po osobnej dohode a odvíja sa od rozsahu a náročnosti poskytnutých služieb.
Provízia zahŕňa:
- poradenstvo v realitnej činnosti,
- inzerciu,
- obhliadky nehnuteľností,
- kompletný právny servis vrátane osobného zavkladovania ( podania ) zmlúv na katastri,
- odovzdanie nehnuteľností preberacím protokolom, odhlásenie/ prihlásenie u dodávateľov energií,
- poplatky u notára,
- poplatky na katastri pri štandardnom konaní,
- podanie daňového priznania – daň z nehnuteľnosti.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:
Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 250,- EUR.

Ostatné služby:
- zabezpečenie hypotekárneho úveru na mieru a vybavenie všetkých následných úkonov ( poistenie nehnuteľností, vypracovanie znaleckého posudku, ... ) - zdarma,
- obnova dedičského konania ( v prípade, že nebol do dedičského konania zahrnutý celý majetok po zosnulom ) - od 50,- Eur,
- vyhľadanie Vašej nehnuteľnosti , doloženie katastrálnej mapy a listu vlastníctva, určenie jej trhovej hodnoty ( v prípade, že ste vlastníkom nehnuteľnosti a neviete,  kde sa nachádza ) - od 20,- Eur,
- kompletný právny servis pri prevode nehnuteľností ( darovanie, predaj, prenájom, zámena ) - od 300,- Eur,
- zameranie nehnuteľností ( vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie hraníc nehnuteľností ) - po dohode,
- ocenenie nehnuteľností - od 20,- Eur,
- vypracovanie znaleckých posudkov - po dohode,
- výkup nehnuteľností ( aj zadĺžených ) - osobná konzultácia,
- daňové poradenstvo v oblasti nehnuteľností - po dohode.